Kategorien

e-Raty

Katalogi


Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania
danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy www.ctbike.pl prowadzony pod adresem domeny www.ctbike.pl (dalej zwaną Witryną) przez Ctbike.pl Michał Czajka zarejestrowanym jako jednoosobowa działalność gospodarcza z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Igrzyskowej 6/99 (dalej zwanego Sklepem internetowym). Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.
Sklep internetowy, zgodnie z wymogami prawa, zarejestrował zbiór (zbiory) danych osobowych w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, pod
numerem 3938/2014.

Jakie dane zbiera sklep internetowy w sposób automatyczny podczas korzystania z
Witryny?
Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych
zawartych w plikach cookies podczas sameg
o korzystania z Witryny.
Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na
Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z
Witryny i Sklepu Internetowego. Wykorzystywane przez s
klep internetowy pliki cookies mogą mieć
charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia
przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania
przez Państwa z Witryny i służą
do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login,
co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.
Tu mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki
cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów
doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub sko
ntaktować się z producentem
przeglądarki, z której Państwo korzystacie.
Obok plików cookies sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę.Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem
mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymiosobowymi.
Jakie dane zbiera sklep internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów?
Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem
Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji naWitrynie:
1) nazwisko i imię,
2) adres zameldowania na pobyt stały,
3) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania,
4) adres poczty elektronicznej,
5) numer telefonu.
Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Witryny.


Marketing Sklepu Internetowego
O ile Państwo wyraziliście na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail
będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów www.ctbike.pl.
Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

Udostępnienie informacji
Przysługuje Państwo prawo do żądania
informacji o treści przechowywanych na
Państwa temat danych, jak również
prawo do żądania zmiany, zablokow
a-
nia
lub usunięcia danych, a także pr
a-
wo do sprostowania błędów, uzupełni
e-
nia lub uaktualnienia Państwa danych.
Prosimy w tym celu o kontakt pod adr
e-
sem:
sklep@ctbike.pl
W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do
następujących podmiotów:
dane partnerów, w tym tych, za pomocą których sklep realizuje
zobowiązania lub wskazanie rodzajowe grupy takich partnerów, np. firmy kurierskie, operatorów
systemów płatności, firmy obsługujące reklamacje itd.]
W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.
O ile Państwo wyrazili na to zgodę, sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów
[dystrybutorzy, firmy kurierskie, operatorzy systemów płatności w celach uzyskania informacji.
W przypadku, gdy chcą Państwo cofnąć wyrażoną w tym zakresie zgodę, prosimy o przesłanie takiej informacji na adres
sklep@ctbike.pl.
Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom
władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
Instytucją kredytową, przy pomocy której sklep internetowy przeprowadza ocenę kredytową /
stosuje procedurę scoringową jest Sygma Bank.

Dlaczego warto wybrać właśnie nas?

Darmowa dostawa od 400 zł

Certyfikat SSL dla bezpieczeństwa Twoich zakupów