Kategorie

e-Raty

Katalogi


e-Raty

Przebieg transakcji za pośrednictwem systemu e-raty w Przelewy24

Klient wybiera jako formę płatności e-raty i zostaje przeniesiony na stronę Sygma Bank, gdzie wypełnia wniosek kredytowy.

Po złożeniu wniosku, Klient powraca na stronę Sprzedawcy, wniosek trafia do analizy do banku, a Klient otrzymuje potwierdzenie złożenia wniosku na maila. Sprzedawca w panelu Przelewy24, w szczegółach transakcji widzi opis, mówiący o tym, że trwa analiza wniosku kredytowego.

Bank przekazuje decyzję kredytową (wstępna akceptacja lub odmowa) do wiadomości Klienta drogą mailową na podany przez Klienta adres. Jeśli decyzja jest pozytywna mail zawiera również umowę kredytową w formacie PDF, do wydrukowania, podpisania i odesłania przez Klienta. Sprzedawca w szczegółach transakcji widzi opis, mówiący o tym, że wniosek kredytowy Klienta został wstępnie zaakceptowany.

Bank przekazuje decyzję kredytową ( ostateczna akceptacja lub odmowa) do wiadomości Klienta, Sprzedawca w szczegółach transakcji widzi opis, mówiący o tym, że wniosek kredytowy Klienta został ostatecznie zaakceptowany lub odrzucony. W przypadku odrzucenia wniosku, transakcję uznaje się za zakończoną.

Jeśli wniosek kredytowy został ostatecznie zaakceptowany, Sprzedawca ma możliwość realizacji transakcji lub jej anulowania. Dostępne są dwa przyciski: „Dostarczono" lub „Anuluj". Warunkiem wypłaty kredytu jest potwierdzenie przez Sprzedawcę faktu dostarczenia towaru do Klienta - w tym celu Sprzedawca dokonuje potwierdzenia dostarczenia, klikając przycisk „Dostarczono", umieszczony w szczegółach transakcji w panelu Przelewy24. Przycisk znika po 30 dniach od daty uruchomienia kredytu - wnioski nie potwierdzone w ciągu 30 dni zostaną automatycznie anulowane.

Informacja o dostarczeniu towaru jest przesyłana do banku i na tej podstawie bank dokonuje uruchomienia kredytu. Sprzedawca w szczegółach transakcji widzi opis, mówiący o tym, że dostawa towaru została potwierdzona i kredyt został uruchomiony. Serwis Przelewy24 dokonuje przelania na konto Sprzedawcy wnioskowanej kwoty kredytu.

Informacja o anulowaniu jest przesyłana do banku i kredyt zostaje anulowany. Sprzedawca w szczegółach transakcji widzi opis, mówiący o powyższym.

Klient może odstąpić od umowy zakupu w ciągu 10 dni od daty zakupu. Otrzymanie zwróconego towaru musi zostać bezwzględnie potwierdzone przez Sprzedawcę poprzez kliknięcie z poziomu panelu Przelewy24 przycisku „Zwrot towaru", umieszczonego w szczegółach transakcji. Powyższy przycisk jest dostępny tylko w sytuacji, gdy dostarczenie towaru do Klienta zostało wcześniej potwierdzone i po upłynięciu 10 dni od daty potwierdzenia dostawy nie będzie już widoczny. Informacja o zwrocie towaru wysyłana jest do Banku i serwis Przelewy24 dokonuje obciążenia konta Sprzedawcy kwotą równą wartości kredytu.

Dlaczego warto wybrać właśnie nas?

Darmowa dostawa od 400 zł

Certyfikat SSL dla bezpieczeństwa Twoich zakupów